Pacjent na fotelu stomatologicznym

Pacjenci decydują się odwiedzić polecany w danej okolicy gabinet implantologiczny zazwyczaj najpierw tylko po to, by dowiedzieć się, w jaki sposób można poprawić ich uśmiech. Zastanawiają się, do jakiej metody leczenia się kwalifikują i czy w ich przypadku uda się zastosować najlepszą z nich, czyli założyć implanty.

Zdecydowanie najlepszy efekt estetyczny daje założenie implantów. Wszystkie inne rozwiązania, jak np. wyrównanie zgryzu aparatem ortodontycznym czy założenie koron nie zapewni nam tak doskonałego wyglądu garnituru zębowego. Implanty przewyższają inne rozwiązania tym, że gwarantują nam nie tylko równy uśmiech, ale również wyjątkowo estetyczny – zęby są białe, mają nieskazitelną „powłokę” bez przebarwień i innych problemów. Trudno się zatem dziwić temu, dlaczego implantologia cieszy się tak dużą popularnością.

Czy mogę mieć implanty? – przeciwwskazania do zabiegu

Na początku warto podkreślić, że kwalifikację do zabiegu założenia implantów zawsze przeprowadza implantolog. To on indywidualnie ocenia czy u danej osoby założenie implantów będzie zalecane. Najlepszy implantolog już na pierwszej wizycie będzie mógł ocenić i oszacować efekt leczenia w konkretnym przypadku.
Należy jednak też pamiętać o tym, że są pewne ogólne przeciwwskazania do implantów zębowych. Jeśli właśnie planujesz założyć implanty i któraś z poniższych sytuacji dotyczy także Ciebie, to nie zniechęcaj się od razu. Mimo wszystko odwiedź klinikę implantologiczną i porozmawiaj z implantologiem o swoim przypadku.

Przeciwwskazania do implantów zębowych:

  • Zaburzenia dotyczące odporności i pracy układu białokrwinkowego
  • Choroba nowotworowa w stadium aktywnym
  • Zaburzenia endokrynologiczne, które nie są ustabilizowane
  • Przebyta chemioterapia lub radioterapia w ciągu ostatnich 5 lat
  • Osoby poniżej 16 roku życia
  • Kobiety w ciąży
  • Zaburzenia układu krzepnięcia i choroby reumatoidalne

Przed wszczepieniem implantów zębowych bardzo ważne jest także to, aby pacjent miał wyleczone wszystkie zęby i dziąsła w dobrym stanie. Dodatkowo podczas pierwszej wizyty (tzw. konsultacja przed zabiegiem) lekarz określa ewentualne ograniczenia miejscowe w zabiegu oraz ustala plan postępowania.
Można też wyróżnić przeciwwskazania względne, miejscowe, które nie powodują, że trzeba całkowicie zrezygnować z zabiegu. Można te czynniki poprawić, aby wszczepienie implantów stało się możliwe i w pełni bezpieczne. To na przykład zła higiena jamy ustnej, miejscowe procesy zapalne lub występowanie dysplazji włóknistej. Względnym przeciwwskazaniem jest także nieprawidłowa anatomia szczęki, jednak doświadczony implantolog, pracujący w dobrej klinice implantologicznej i posiadający odpowiedni sprzęt, jest w stanie określić, jaka interwencja chirurgiczna będzie potrzebna w danym przypadku, by założenie implantów stało się możliwe.

Dla kogo implanty?

A kiedy najczęściej podejmuje się decyzję o wszczepieniu implantów? Co można uznać za najważniejsze wskazania?
To przede wszystkim takie sytuacje, jak: brak jednego, kilku zębów lub całkowite bezzębie, braki międzyzębowe w uzębieniu lub braki związków zębów stałych. To główne wskazanie medyczne, jednak pacjenci bardzo często decydują się na wszczepienie implantów przede wszystkim ze względów estetycznych.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Pierwsza konsultacja przed zabiegiem wszczepienia implantów nie wymaga od pacjenta żadnego specjalnego przygotowania. Implantolog na pierwszym spotkaniu przede wszystkim zbiera szczegółowy wywiad chorobowy od pacjenta oraz sprawdza jego aktualny stan uzębienia. W jego wyniku lekarz może określić czy choroby ogólnoustrojowe, na które cierpi pacjent, są już na tyle ustabilizowane, że można rozpocząć leczenie. Wbrew obiegowej opinii, nie zawsze cukrzyca, zaburzenia hormonalne czy nadciśnienie będą bezwzględnym przeciwwskazaniem. W związku z tym nie wszystkie przeciwwskazania będą uniemożliwiać wszczepienie implantów. Niektóre z nich tylko ograniczają przeprowadzenie takiej procedury leczenia lub odsuwają ją w czasie.

Dlaczego warto uzupełniać braki zębów?

Naturalnie człowiek posiada 32 zęby i ta ilość uznawana jest za ilość gwarantującą prawidłową pracę narządu żucia. Jednak jak wiemy, nie zawsze w szczęce człowieka jest miejsce na taką ilość zębów, co jest spowodowane głównie wadami zgryzu. Czasami tracimy zęby też przez urazy czy choroby. W ostatnim czasie uznano też, że 28 zębów może być już nazywane pełnym uzębieniem.
Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że w momencie utraty pewnych pojedynczych zębów, ich funkcje muszą przejąć inne, co w krótkim czasie doprowadza do miejscowych przeciążeń, a w konsekwencji także do schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego i zmian w układzie nerwowo-mięśniowym karku i szyi. Mogą też pojawić się zmiany w układzie ust i w wyglądzie policzków. Dlatego tak niezmiernie ważne jest uzupełnienie braków zębowych poprzez wszczepienie implantów.

Uśmiechnięta Kobieta

Przyczyn utraty zębów może być bardzo wiele, w tym próchnica, choroby dziąseł czy urazy. Braki w uzębieniu i postępująca utrata kości powodują zmiany w rysach twarzy, co rzutuje nie tylko na estetykę, ale i na nasze zdrowie. Powikłania , które mogą wystąpić wskutek utraty zęba to także postępujące przechylanie zębów sąsiadujących z ubytkiem, ich wypychanie czy ścieranie, dlatego też jakiekolwiek braki zębowe wskazuje się do natychmiastowego odbudowania. Najczęstszym rozwiązaniem są protezy, jednak źle dopasowane i nieprawidłowo użytkowane mogą doprowadzić do szeregu innych problemów, takich jak podrażniona jama ustna, trudności w mówieniu i uśmiechaniu. Dyskomfort związany z lękiem przed wypadnięciem protezy w obecności innych osób, rezygnacja z ulubionych potraw czy skrępowanie podczas rozmowy znacząco obniżają jakość życia. Implant jako substytut naturalnego korzenia zęba pozwala na całkowite odtworzenie funkcji żucia, poprawę komfortu i eliminację niewygody, jaką można często odczuć używając protez ruchomych.

Co to jest implant?

Implant to sztuczny korzeń, który zostaje wprowadzony w miejsce po usuniętym lub utraconym wcześniej korzeniu naturalnym. Ma on wielkość kilku milimetrów. Materiałem, z którego jest wykonany jest tytan lub cyrkon. Metale te wykazują wysoką zgodność biologiczną, są nietoksyczne, niealergizujące co sprawia, że wprowadzony implant jest dobrze tolerowany przez organizm i nierozpoznawalny jako ciało obce. Zarówno tytan jak i cyrkon gwarantują osteointegrację, czyli funkcjonalne i strukturalne połączenie kości z powierzchnią wszczepu. Uzupełnienie może dotyczyć pojedynczych zębów jak i całego uzupełnienia.

Na czym polega wszczepienie implantu?

Implantacja przebiega w 3 etapach:

  1. Planowanie
  2. Wprowadzenie implantu
  3. Ostateczna odbudowa

Etap pierwszy – planowanie

Specjalista podczas wizyty ocenia ogólny stan zdrowia, a także przeprowadza dokładną analizę warunków w jamie ustnej, stanu uzębienia, oraz stanu tkanek miękkich. Konieczna jest diagnostyka radiologiczna, czyli wykonanie zdjęcia pantomograficznego oraz za pomocą tomografii komputerowej, które zobrazują stan istniejącej tkanki kostnej i pozwolą na ocenę jej ilości i jakości. Na podstawie wyników badań lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta dobiera najlepszy wariant leczenia. Właściwe zaplanowanie i wybór implantu o odpowiednich parametrach to najistotniejsze czynniki, które mają wpływ na sukces leczenia.

Etap drugi – wprowadzenie implantu.

W drugim etapie w kości szczęki lub żuchwy zostaje wytworzony otwór, w którym następnie umieszcza się implant zębowy. Zabieg trwa 30-60 minut i jest w pełni bezbolesny dzięki zastosowaniu znieczulenia. Po zabiegu pacjent otrzymuje od lekarza zalecenia odnośnie dalszego postępowania.

Etap trzeci – ostateczna odbudowa.

Na wszczepionym implancie montowana jest następnie ostateczna odbudowa np. korona porcelanowa lub ceramiczna, czy też most, których kolor możemy dopasować do naszego naturalnego uzębienia, dzięki czemu nowoczesny implant wygląda jak prawdziwy ząb pacjenta. Odbudowę protetyczną wykonuje się przeważnie w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy od zabiegu implantacji. W niektórych przypadkach możliwe jest wszczepienie implantu i założenie ostatecznej odbudowy nawet podczas jednej wizyty.

A co w przypadku bezzębia?

W przypadku całkowitego braku zębów najczęściej stosowaną metodą leczenia jest proteza całkowita. Niestety tego typu uzupełnienie osiadając na błonie śluzowej i kości powoduje stopniowy jej zanik, co w przyszłości może uniemożliwić wykonanie i użytkowanie kolejnej protezy. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie protezy mocowanej za pomocą specjalnych elementów na implantach wszczepionych w kość. Problem spadania protezy i zaniku kości zostaje w ten sposób całkowicie wyeliminowany. Pełny zestaw zębów od środka podtrzymujących wargi oraz policzki, a także wystarczająca ilość kości zapobiegają zmianom w rysach twarzy, które na skutek braków w uzębieniu mogą przybierać starczy wygląd.

Co to jest sterowana regeneracja kości i kiedy się ją stosuje?

W przeszłości najczęstszym utrudnieniem przy wprowadzaniu implantu, które ograniczało lub uniemożliwiało zabieg, była zbyt mała ilość kości. Obecnie można tkankę kostną odtworzyć za pomocą nowoczesnej technologii takiej jak zabieg sterowanej regeneracji kości. Polega on na zwiększeniu jej powierzchni poprzez wprowadzenie pod błonę śluzową specjalnego materiału zastępczego. Po paru miesiącach preparat ulega przebudowanie na pełnowartościową tkankę kostną pacjenta.

Leczenie za pomocą implantów to długofalowa inwestycja w zdrowie i komfort życia.