fbpx

What are implants?

Implants are artificial tooth roots that replace lost natural roots. They enable the restoration of aesthetic and functional teeth in the absence of one or many ...


Implants are artificial tooth roots that replace lost natural roots. ATallow restoration of aesthetic and functional teeth in the absence of one or many teeth. They can be divided according to the material from which they are made or phasedsurgery.

Due to the material, titanium or zirconium implants can be distinguished.

The most popular are titanium implants, they are also the longest used, they were first used in Sweden in 1965. Titanium is a biocompatible metal, neutral to the human body. It is not treated by human tissues as foreign material, which means that such implants do not cause allergic reactions. Implants made of titanium are extremely durable, which ensures a long life, so they can be the basis for crowns, dentures or a prosthetic bridge.

Zirconium or ceramic implants are an alternative to titanium implants. It is the newest and most aesthetic form of implants. Ceramics are not subject to corrosion, it does not cause inflammatory reactions, it is characterized by high biocompatibility. Zirconium does not contain metal, which in rare cases can cause allergic reactions in patients with titanium implants. Implants made of zirconium are resistant to temperature changes in the mouth, and do not affect the taste of consumed food. The texture and color of ceramic implants resemble natural dental tissue.

Due to the phase nature of the procedure, single-phase or two-phase implants are distinguished.

implants jednofazowe wykonane są z tytanu, ich wszczepienie zajmuje około godziny. Można je natychmiastowo obciążyć, co oznacza, że od razu zakłada się na te implanty koronę, czy most protetyczny, niepotrzebne są natomiast uzupełnienia tymczasowe. Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku braku zębów przednich.

In the case of classic, two-phase implants, the procedure takes place in two stages. In the first stage it is implanted implant, czyli sztuczny korzeń zęba, który zamykany jest tzw. śrubą zamykającą. Tkanki miękkie są zaszywane nad implantem. Po kilku miesiącach, w czasie których następuje proces łączenia się wszczepu z kością, implant zostaje odsłonięty, a śruba zamykająca zostaje zastąpiona śrubą gojącą na okres około 7-14 dni. Dzięki śrubie gojącej dziąsło jest kształtowane tak, by wyglądało naturalnie wokół przyszłej korony. Po ukształtowaniu właściwego brzegu

Are implants a solution for everyone?

Can everyone have implants?? Implantation is a relatively low-invasive procedure, however, it requires surgical intervention. Therefore, there are contraindications that in some cases limit or prevent implantation. They can be divided into absolute contraindications, which exclude the possibility of implantation, and relative contraindications, which can be eliminated by appropriate therapy and management.

Absolute contraindications:

 • Cancer,
 • radiotherapy, chemotherapy
 • debilitating diseases (AIDS, drug addiction, alcoholism),
 • systemic diseases
 • severe unstable diabetes
 • unstable endocrine disorders,
 • coagulation disorders
 • advanced osteoporosis
 • severe mental illness, including epilepsy
 • unpromising improvement lack of hygiene habits.

Relative contraindications:

 • patients under 16 years of age (incomplete bone development),
 • ciąża,
 • cardiovascular disease,
 • rheumatic disease
 • endocrine diseases,
 • kidney disease
 • liver disease
 • stable diabetes
 • gum and periodontal disease,
 • bad oral hygiene,
 • parafunctions, malocclusions, e.g. bruxism,
 • significant bone atrophy of the jaw.
DENTAL FRATERNITY OCHOTA - MOCHNACKIE 10

Address: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warsaw
Phone: 22 789 93 10
Email: [email protected]

DENTAL FRATERNITY CENTER -
JOHN PAUL II 26

Al. Jana Pawła II 26, 00-133 Warszawa
Phone: 22 620 55 88
Email: [email protected]

DENTAL FRATERNITY ŚRÓDMIEŚCIE - SENATORSKA 20

Address: Senatorska 20, 00-095 Warsaw
Phone: 22 827 84 07
Email: [email protected]

DENTAL FRATERNITY BEMOWO -
Wrocławska 21

Address: ul. Wrocławska 21, 01-494 Warsaw
Phone: 22 861 04 40
Email: [email protected]

become ours
customer

Contact
with us

Make an appointment