fbpx

Zygomatic implants

Zygomatic implants (zygomatic implants, zygomas) are long titanium implants that are used when there is not enough bone in the jaw, ...

Implanty zygomatyczne (implanty jarzmowe, zygomy) to długie tytanowe wszczepy, które stosuje się, gdy w szczęce nie ma wystarczającej ilości kości, by utrzymać implanty korzeniowe. Są rewolucją w świecie stomatologii i stanowią szansę dla pacjentów, którzy z powodu znacznej utraty kości nie zostali zakwalifikowani do zabiegu wszczepienia implantów standardowych. Zygomy is inserted through the lateral segment of the jaw into the zygomatic bone. Podstawową różnicą pomiędzy implantami jarzmowymi, a implantami standardowymi są wskazania do ich stosowania. Ten rodzaj implantów przeznaczony jest szczególnie dla pacjentów posiadających w szczęce uzębienie resztkowe lub nie posiadających górnych zębów w ogóle, u których nie ma możliwości założenia implantów standardowych z powodu znacznych ubytków w kości szczękowej. Plusem zabiegów z użyciem wszczepów jarzmowych jest fakt, że po wszczepieniu implantów można je natychmiastowo obciążyć uzupełnieniem protetycznym, dzięki czemu pacjent nie musi nosić wyjmowanej dentures po zabiegu, co znacznie polepsza jakość życia. Zygomy różnią się od standardowych wszczepów także wyglądem. W związku z faktem, że wprowadza się je do kości jarzmowej są one znacznie dłuższe. Podczas planowania zabiegu z ich użyciem konieczna jest diagnostyka obrazowa zatok, zwłaszcza szczękowych, a także diagnostyka laryngologiczna. Badania te mają na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i patologii, które mogłyby wpłynąć na zabieg, lub uniemożliwić procedurę. Zakładanie implants zygomatic is done under general anesthesia.

The use of zygomatic implants shortens the time of treatment of patients with extensive bone atrophy of the jaw, and also makes it possible to resign from complex surgical operations such as raising the bottom of the maxillary sinus or controlled bone regeneration. This increases the success of the treatment, reducing the risk of postoperative complications.

"All-on-4" method

It is a modern method of treatment intended for patients who have qualified for removal or have lost all teeth in the jaw, jaw or throughout the entire oral cavity. Teeth reconstruction consists of implantation of 4 titanium implants, with two implants placed straight, while the other two at an angle, deviated from a straight line by 30-45 degrees. On the day of implant placement, temporary dentures are attached to them, thanks to which the patient regains a complete smile on the day of the procedure. After wygojeniu wszczepów zakłada się specjalne łączniki funkcjonujące jak zatrzaski – łączące implanty z protezą, a następnie montuje się ostateczną odbudowę protetyczną. Zabieg „All on 4” może być zastosowany do odbudowy pełnego uzębienia w szczęce lub/i żuchwie i pozwala na wyeliminowanie procedury przeszczepu kości, która jest procedurą kosztowną i czasochłonną. Jest to rozwiązanie nieporównywalnie wygodniejsze od tradycyjnych wyjmowanych uzupełnień zębowych, ponieważ eliminuje dyskomfort ruchomych protez podczas mówienia czy gryzienia. Metoda „All-on-4” zapewnia wysoką estetykę i funkcjonalność zastosowanego rozwiązania.

"All-on-2" method

In some patients, two implants are enough to securely and permanently fasten lower denture. Inaczej jest w przypadku protezy górnej. Tkanka kostna szczęki jest mniej wytrzymała strukturalnie od tkanki kostnej żuchwy, w związku z czym w przypadku protezy górnej niekiedy konieczne okazuje się wszczepienie większej liczby implantów. Przy sprzyjających warunkach kostnych możliwe jest jednak zamocowanie protezy górnej na dwóch implantach, jednak wymaga to bardzo dobrych warunków wyjściowych dotyczących ilości i jakości tkanki kostnej. Po dokładnej analizie warunków kostnych lekarz implantolog ustala odpowiednią liczbę implantów.

Both the "All-on-4" and "All-on-2" methods are completely safe and satisfying for the patient. By eliminating the settling denture they inhibit bone atrophy and improve the quality of life of people suffering from toothlessness. Prosthetic work is fastened with special elements to implants implanted in the bone, which eliminates the problem of prosthesis falling. They are therefore very convenient solutions for the patient.

DENTAL FRATERNITY OCHOTA - MOCHNACKIE 10

Address: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warsaw
Phone: 22 789 93 10
Email: [email protected]

DENTAL FRATERNITY CENTER -
JOHN PAUL II 26

Al. Jana Pawła II 26, 00-133 Warszawa
Phone: 22 620 55 88
Email: [email protected]

DENTAL FRATERNITY ŚRÓDMIEŚCIE - SENATORSKA 20

Address: Senatorska 20, 00-095 Warsaw
Phone: 22 827 84 07
Email: [email protected]

DENTAL FRATERNITY BEMOWO -
Wrocławska 21

Address: ul. Wrocławska 21, 01-494 Warsaw
Phone: 22 861 04 40
Email: [email protected]

become ours
customer

Contact
with us

Make an appointment

MAKE A VISIT

Additional information

Select a branch