KONTAKT
Tomasz Kaczyński

Nasz zespół - Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH SPECIALISTA PERIODONTOLOG

Dr n. med. Tomasz Kaczyński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

W latach 2015-2019 był zaangażowany w pracę kliniczną i naukowo-dydaktyczną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 2019 roku obronił w wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii.

Autor 25 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w krajowych, ale przede wszystkim, międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Uczestnik wielu zagranicznych kursów w zakresie implantologii i periodontologii (m.in. Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Brazylia). Zdobytą wiedzę przekazuje prowadząc krajowe oraz międzynarodowe wykłady i szkolenia podyplomowe dla lekarzy dentystów z zakresu implantologii stomatologicznej. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Na co dzień zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu implantologii, periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Prywatnie interesuje się sportem i dużo podróżuje.

Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim.