KONTAKT
Tomasz Kubik

Nasz zespół - Tomasz Kubik

Tomasz Kubik

SPECJALISTA ANESTEZJOLOG

Ukończył wydział lekarski warszawskiej Akademii Medycznej w 1998 roku. Od zawsze pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademii Medycznej) w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie po 6 latach uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Przez kilkanaście lat nabywał doświadczenie zawodowe w znieczulaniu dorosłych i dzieci odbywając różne staże specjalizacyjne i certyfikowane kursy w Polsce i Europie. Wciąż pracuje w szpitalu klinicznym znieczulając pacjentów do dużych zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej i transplantacyjnej, także w neurochirurgii i laryngologii, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami i młodymi lekarzami.