dr n. med. Edyta Jaworska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . W 2012 ukończyła specjalizację z chirurgii stomatologicznej w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2013 obroniła rozprawę doktorską. Obecnie pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Poszerza swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej ortognatycznej, implantologii oraz regeneracji tkanki kostnej.