Lekarz dopasowujący odcień zębów za pomocą wzornika

Implanty to sztuczne korzenie zębów, które zastępują utracone korzenie naturalne. Umożliwiają odtworzenie estetycznego i funkcjonalnego uzębienia w przypadku braku jednego lub wielu zębów. Można je podzielić ze względu na materiał, z którego są wykonane lub fazowość zabiegu.

Ze względu na materiał można wyróżnić implanty tytanowe lub implanty cyrkonowe.

Najpopularniejsze są implanty tytanowe, są one też najdłużej stosowane, pierwszy raz zostały zastosowane w Szwecji w 1965 roku. Tytan jest metalem biokompatybilnym, obojętnym dla organizmu człowieka. Nie jest on traktowany przez ludzkie tkanki jako obcy materiał, co sprawia, że tego rodzaju implanty nie wywołują reakcji alergicznych. Implanty wykonane z tytanu są wyjątkowo trwałe, co zapewnia długotrwały okres użytkowania, mogą one zatem stanowić bazę dla koron, protez, czy mostu protetycznego.

Alternatywą dla implantów tytanowych są implanty cyrkonowe, inaczej ceramiczne. Jest to najnowsza i najbardziej estetyczna forma implantów. Ceramika nie podlega korozji, nie wywołuje reakcji zapalnych, cechuje ją wysoka biozgodność. Cyrkon nie zawiera metalu, który w nielicznych przypadkach może być przyczyną rekcji alergicznych u pacjentów posiadających implanty tytanowe. Implanty wykonane z cyrkonu są odporne na zmiany temperatury w jamie ustnej, nie wpływają też na smak spożywanych pokarmów. Tekstura i kolor implantów ceramicznych przypominają naturalną tkankę zębową.

Ze względu na fazowość zabiegu wyróżnia się implanty jednofazowe lub dwufazowe.

Implanty jednofazowe wykonane są z tytanu, ich wszczepienie zajmuje około godziny. Można je natychmiastowo obciążyć, co oznacza, że od razu zakłada się na te implanty koronę, czy most protetyczny, niepotrzebne są natomiast uzupełnienia tymczasowe. Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku braku zębów przednich.

W przypadku implantów klasycznych, dwufazowych, zabieg przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wszczepiany jest implant, czyli sztuczny korzeń zęba, który zamykany jest tzw. śrubą zamykającą. Tkanki miękkie są zaszywane nad implantem. Po kilku miesiącach, w czasie których następuje proces łączenia się wszczepu z kością, implant zostaje odsłonięty, a śruba zamykająca zostaje zastąpiona śrubą gojącą na okres około 7-14 dni. Dzięki śrubie gojącej dziąsło jest kształtowane tak, by wyglądało naturalnie wokół przyszłej korony. Po ukształtowaniu właściwego brzegu

Czy implanty to rozwiązanie dla każdego?

Czy każdy może mieć implanty? Wszczepienie implantu jest stosunkowo mało inwazyjnym zabiegiem, jednak wymaga ingerencji chirurgicznej. W związku z tym istnieją przeciwwskazania, które w niektórych przypadkach ograniczają lub uniemożliwiają zabieg implantacji. Można je podzielić na przeciwwskazania bezwzględne, które wykluczają możliwość implantacji oraz przeciwwskazania względne, które można wyeliminować odpowiednią terapią i postępowaniem.

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • choroba nowotworowa,
 • radioterapia, chemioterapia
 • choroby wyniszczające ( AIDS, narkomania, alkoholizm),
 • choroby układowe,
 • ciężka, nieustabilizowana cukrzyca,
 • nieustabilizowane zaburzenia endokrynologiczne,
 • zaburzenia układu krzepnięcia,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • ciężkie choroby psychiczne, w tym padaczka,
 • nierokujący poprawy brak nawyków higienicznych.

Przeciwwskazania względne:

 • pacjenci poniżej 16 roku życia (nieukończony rozwój kości),
 • ciąża,
 • choroby układu krążenia,
 • choroba reumatyczna,
 • schorzenia endokrynologiczne,
 • choroby nerek,
 • choroby wątroby,
 • cukrzyca dająca się ustabilizować,
 • choroby dziąseł i przyzębia,
 • zła higiena jamy ustnej,
 • parafunkcje, wady zgryzu, np. bruksizm,
 • znaczne zaniki kostne szczęki, żuchwy.