Praca protetyczna na implantach

Implant, czyli wszczep śródkostny to obecnie najskuteczniejsza metoda uzupełniająca brak po wyrwaniu zęba pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Jeżeli lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań to implantolog może od razu po ekstrakcji wprowadzić odpowiedni implant.

Jakie zmiany zachodzą w jamie ustnej po usunięciu zęba?

Po ekstrakcji w jamie ustnej dochodzi do nieodwracalnych zmian, które dają poważne konsekwencje w bliższej lub dalszej przyszłości. Wyrwanie chociaż jednego zęba spowoduje zaburzenia homeostazy w jamie ustnej.

Zaburzeniu ulega nie tylko zwarcie, ale również układ występujący pomiędzy wszystkimi strukturami. Najczęściej sąsiednie zęby migrują w stronę luki po usuniętym zębie. Może to spowodować występowanie różnych zmian, a nawet nieprawidłowe połączenie podczas gryzienia.

W miejscu wyrwanego zęba dochodzi również do zaniku wyrostka zębodołowego, co z kolei powoduje konieczność założenia odbudowy protetycznej, która rzutuje na funkcjonalności oraz estetyce. Mogą pojawić się również zaburzenia przeciążeniowe i czynnościowe.

Mając na uwadze wszystkie wymienione wyżej konsekwencje, można wszczepić implant niemal natychmiast.

Wprowadzenie implantu natychmiast po wyrwaniu zęba.

Implantację jednoetapową od razu po ekstrakcji zęba można wprowadzić pod warunkiem, że:

  • wyrostek zębodołowy jest odpowiedniej wielkości i jakości oraz nie wymaga uzupełniania specjalnym materiałem kostnozastępczym,
  • nie występuje również potrzeba wykonania zabiegu, który ma na celu podnieść dno zatoki szczękowej. Niektórzy lekarze decydują się na to, aby odroczyć okres implantację o okres 4-6 miesięcy, inni natomiast decydują się na wszczepienie implantu od razu po wykonaniu podniesienia dna zatoki szczękowej. Wszystko zależy tutaj od decyzji lekarza implantologa, który na początek zbada podłoże pod implant, aby stwierdzić, które rozwiązanie wybrać,
  • nie występują przeciwwskazania ogólnoustrojowe.

Jeśli nie występują żadne przeciwwskazania to implant można wszczepić od razu, a jeżeli występują to trzeba zdecydować się na implantację dwuetapową.

Na czym polega dwuetapowa implantacja?

Dwuetapowa implantacja to zabieg poprzedzony sterowaną rekonstrukcją kości i/lub zabiegiem podniesienia dna zatoki. Jeśli podłoże będzie wymagać wykonanie rekonstrukcji kostnej to trzeba odczekać od trzech do sześciu miesięcy, ponieważ w tym czasie dojdzie do integracji kości z materiałem kościozastępczym.

Jest to okres osobniczo zmienny, ponieważ u każdego pacjenta wygląda to inaczej. Dlatego co pewien czas należy udać się do implantologa, który wykona diagnostykę radiologiczną, dokona odpowiedniej oceny stanu podłoża kostnego i na tej podstawie podejmie decyzję o ustaleniu terminu zabiegu.

W okresie osteointegracji należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich związanych z prawidłowym utrzymywaniem higieny jamy ustnej.

Wszczepienie implantu po upływie dłuższego czasu.

Jak najbardziej możliwe jest wprowadzenie implantu po upływie nawet dłuższego czasu. Wymaga to jednak wizyty u lekarza specjalisty, który przeprowadzi diagnostykę i dogłębnie oceni stan jamy ustnej, a w szczególności dokładnie obejrzy podłoże kostne pod implant.

Czasami okazuje się, że po przeprowadzeniu badania trzeba dodatkowo wykonać uzupełnienie podłoża kostnego pod implant specjalnym preparatem kościopodobnym. Będzie to pełna procedura związana z implantacją dwuetapową.

Jeśli warunki w jamie ustnej oraz podłoże kostne nie stanowią żadnych przeciwskazań to zabieg implantacji można wykonać od razu po badaniu stomatologicznym oraz wykonaniu diagnostyki radiologicznej. Zawsze jednak o wszczepieniu implantu decyduje implantolog.

Korony na implancie na modelu diagnostycznym

Wynalezienie oraz skuteczne zastosowanie implantów stomatologicznych niewątpliwie było ogromnym krokiem na drodze leczenia problemów z zębami. Po raz pierwszy tego…

Wynalezienie oraz skuteczne zastosowanie implantów stomatologicznych niewątpliwie było ogromnym krokiem na drodze leczenia problemów z zębami. Po raz pierwszy tego rodzaju protez użyto w Szwecji już w roku 1965. Tamten zabieg przebiegł pomyślnie, a pacjent nie doświadczył żadnych powikłań w późniejszym czasie. Jednak sytuacja nie zawsze jest tak pozytywna. Choć przypadki odrzucenia implantu są niebywałą wręcz rzadkością, to wciąż stanowią problem, którego główną przyczyną są złe nawyki i brak utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej przez pacjentów. Aby przekonać się o tym, że tytanowa proteza zęba nie funkcjonuje poprawnie nie trzeba wcale wykonywać skomplikowanych badań i obserwacji. Objawy takiego stanu rzeczy są bowiem bardzo wyraźne i ciężko jest je zbagatelizować.

Objawy odrzucenia implantu zęba.

Podstawową oznaką świadczącą o tym, że implant nie został zaakceptowany przez organizm jest stan zapalny dziąsła w okolicy protezy. Oczywiście towarzyszyć mu mogą typowe dla niego objawy takie jak ból, ostre zaczerwienienie, krwawienie, czy nawet gorączka. Oprócz tego powinno się zwracać uwagę na to, czy implant się nie porusza. Jeśli poczujemy jakąkolwiek ruchomość to może ona świadczyć o niepełnym połączeniu protezy z otaczającymi ją tkankami. Tego typu sytuacja przeważnie dotyczy tylko tych implantów, które zostały wstawione tak zwaną metodą jednoetapową. Polega ona na umieszczeniu protezy w dziąśle wraz ze śrubą gojącą, dzięki czemu implant stanowi jedną część razem z kością. Żadnego z wyżej wymienionych objawów nie należy lekceważyć, ponieważ może to doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Implant może również całkowicie odpaść od dziąsła. Wtedy koniecznie trzeba zgłosić się do gabinetu stomatologicznego. Niestety sytuacja taka wiąże się z przeprowadzeniem kolejnej serii badań i zabiegów, a ewentualną nową protezę można wszczepić dopiero 6 miesięcy później.

Postępowanie w przypadku odrzucenia implantu stomatologicznego.

Jeżeli zauważymy opisane wcześniej objawy powinniśmy od razu umówić się na wizytę stomatologiczną. W zależności od przyczyny odrzucenia implantu dentysta zastosuje odpowiednie środki oraz zleci przeprowadzenie właściwych zabiegów. W najlepszym przypadku wystarczy terapia antybiotykowa oraz stosowanie preparatów dezynfekujących, co ma na celu wyeliminowanie zakażenia bakteryjnego. Zależy to w głównej mierze od stopnia utraty masy kostnej wokół zęba, który można określić za pomocą badania RTG. Jeżeli jest ona znaczna konieczne jest poddanie się dalszym zabiegom. Jednym z nich może być przeszczep tkanki kostnej w okolice implantu. Jeśli to nie pomoże pozostaje tylko jego usunięcie i po zagojeniu się pozostałej po nim rany wszczepienie nowej protezy. Według statystycznego badania przeprowadzonego przez Clinical Oral Implants Reaserch zabieg ten jest skuteczny w 83,3% przypadków.

Oznaki odrzucenia implantu stomatologicznego są stosunkowo łatwe do dostrzeżenia, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja i podjęcie odpowiedniego leczenia. Problemy te należy traktować poważnie przede wszystkim ze względu na zdrowotne konsekwencje, jakie mogą za sobą nieść. Dlatego też po wszczepieniu tego rodzaju protezy należy konsekwentnie stosować się do zaleceń dentystów i koniecznie zrezygnować ze szkodliwych nawyków, takich jak palenie papierosów, czy lekceważenie zasad higieny jamy ustnej. Oczywiście w skrajnych przypadkach winę za odrzucenie implantu zęba może ponosić błąd popełniony przez stomatologa podczas zabiegu jego wstawiania. Przy tego typu poważnych operacjach warto więc korzystać jedynie z usług sprawdzonych klinik i gabinetów dentystycznych.