KONTAKT
Ile po wyrwaniu zęba można założyć implant?

Ile po wyrwaniu zęba można założyć implant?

Implant, czyli wszczep śródkostny to obecnie najskuteczniejsza metoda uzupełniająca brak po wyrwaniu zęba pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Jeżeli lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań to implantolog może od razu po ekstrakcji wprowadzić odpowiedni implant.

Jakie zmiany zachodzą w jamie ustnej po usunięciu zęba?

Po ekstrakcji w jamie ustnej dochodzi do nieodwracalnych zmian, które dają poważne konsekwencje w bliższej lub dalszej przyszłości. Wyrwanie chociaż jednego zęba spowoduje zaburzenia homeostazy w jamie ustnej.

Zaburzeniu ulega nie tylko zwarcie, ale również układ występujący pomiędzy wszystkimi strukturami. Najczęściej sąsiednie zęby migrują w stronę luki po usuniętym zębie. Może to spowodować występowanie różnych zmian, a nawet nieprawidłowe połączenie podczas gryzienia.

W miejscu wyrwanego zęba dochodzi również do zaniku wyrostka zębodołowego, co z kolei powoduje konieczność założenia odbudowy protetycznej, która rzutuje na funkcjonalności oraz estetyce. Mogą pojawić się również zaburzenia przeciążeniowe i czynnościowe.

Mając na uwadze wszystkie wymienione wyżej konsekwencje, można wszczepić implant niemal natychmiast.

Wprowadzenie implantu natychmiast po wyrwaniu zęba.

Implantację jednoetapową od razu po ekstrakcji zęba można wprowadzić pod warunkiem, że:

  • wyrostek zębodołowy jest odpowiedniej wielkości i jakości oraz nie wymaga uzupełniania specjalnym materiałem kostnozastępczym,
  • nie występuje również potrzeba wykonania zabiegu, który ma na celu podnieść dno zatoki szczękowej. Niektórzy lekarze decydują się na to, aby odroczyć okres implantację o okres 4-6 miesięcy, inni natomiast decydują się na wszczepienie implantu od razu po wykonaniu podniesienia dna zatoki szczękowej. Wszystko zależy tutaj od decyzji lekarza implantologa, który na początek zbada podłoże pod implant, aby stwierdzić, które rozwiązanie wybrać,
  • nie występują przeciwwskazania ogólnoustrojowe.

Jeśli nie występują żadne przeciwwskazania to implant można wszczepić od razu, a jeżeli występują to trzeba zdecydować się na implantację dwuetapową.

Na czym polega dwuetapowa implantacja?

Dwuetapowa implantacja to zabieg poprzedzony sterowaną rekonstrukcją kości i/lub zabiegiem podniesienia dna zatoki. Jeśli podłoże będzie wymagać wykonanie rekonstrukcji kostnej to trzeba odczekać od trzech do sześciu miesięcy, ponieważ w tym czasie dojdzie do integracji kości z materiałem kościozastępczym.

Jest to okres osobniczo zmienny, ponieważ u każdego pacjenta wygląda to inaczej. Dlatego co pewien czas należy udać się do implantologa, który wykona diagnostykę radiologiczną, dokona odpowiedniej oceny stanu podłoża kostnego i na tej podstawie podejmie decyzję o ustaleniu terminu zabiegu.

W okresie osteointegracji należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich związanych z prawidłowym utrzymywaniem higieny jamy ustnej.

Wszczepienie implantu po upływie dłuższego czasu.

Jak najbardziej możliwe jest wprowadzenie implantu po upływie nawet dłuższego czasu. Wymaga to jednak wizyty u lekarza specjalisty, który przeprowadzi diagnostykę i dogłębnie oceni stan jamy ustnej, a w szczególności dokładnie obejrzy podłoże kostne pod implant.

Czasami okazuje się, że po przeprowadzeniu badania trzeba dodatkowo wykonać uzupełnienie podłoża kostnego pod implant specjalnym preparatem kościopodobnym. Będzie to pełna procedura związana z implantacją dwuetapową.

Jeśli warunki w jamie ustnej oraz podłoże kostne nie stanowią żadnych przeciwskazań to zabieg implantacji można wykonać od razu po badaniu stomatologicznym oraz wykonaniu diagnostyki radiologicznej. Zawsze jednak o wszczepieniu implantu decyduje implantolog.