KONTAKT
Piotr Lipnicki

Nasz zespół

Piotr Lipnicki

LEKARZ DENTYSTA / LEKARZ PROWADZĄCY

Piotr Lipnicki ukończył studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku
lekarsko – dentystycznym. W czasie studiów był aktywnym członkiem koła naukowego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Brał czynny udział w bardzo licznych kongresach, sympozjach i zjazdach szkoleniowych w Polsce jak i za granicą z dziedziny chirurgii
i implantologii.

Interesuje się nowymi technikami w chirurgii stomatologicznej w zakresie implantologii
i sterowanej regeneracji tkanek. Czynnie angażuje się w pracę i powiększanie swojej wiedzy
i umiejętności. Jest osobą otwartą sumienną i bardzo zaangażowaną.