Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W chwili obecnej odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortodoncji w Mazowieckim Centrum Stomatologii.

Nieustannie poszerza swoje umiejętności i kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach oraz konferencjach ortodontycznych, wszystko po to, aby zaproponować swoim pacjentom nowoczesne oraz bezpieczne możliwości leczenia.

Zajmuje się leczeniem ortodontycznym dzieci oraz osób dorosłych. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt leczniczy.

Absolwent kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W latach 2017-2023 pracownik Klinik Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej w Katowicach gdzie po realizacji programu specjalizacji z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej uzyskał tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

W gabinetach zajmuje się głównie implantacjami jak i rozległymi zabiegami odbudowy kości i dziąseł oraz trudnymi przypadkami zębów zatrzymanych.

Uczestnik licznych prestiżowych kursów u największej sławy autorytetów z zakresu implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej – m. In. Profesora Steigmanna, Profesora Hurzelera, dr Kerna, dr Jadacha, dr Rodrigueza, dr Machona i wielu innych.

W swojej pracy skupiony na detalach wpływających na ostateczny długoterminowy sukces leczenia.