KONTAKT
Jan Dobies

Nasz zespół

Jan Dobies

FIZJOTERAPEUTA

Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. W ramach międzynarodowej wymiany studenckiej kształcił się w czołowej portugalskiej placówce edukacyjnej – Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Główny obszar zainteresowań Jana stanowi interdyscyplinarne podejście do leczenia zaburzeń w obrębie twarzoczaszki, w tym bólów głowy, zgrzytania zębami (bruksizm), szumów usznych i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Jego praca w Klinice Dental Fraternity stanowi wsparcie kompleksowego leczenia protetycznego, chirurgicznego i implantologicznego likwidując dyskomfort oraz przywracając prawidłową funkcję układu żucia.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując i odbywając staże w uznanych krajowych oraz zachodnich ośrodkach rehabilitacyjnych – co pozwala na bardziej kompleksowe podejście do leczenia pacjentów. W czasie wolnym systematycznie poszerza swoją wiedzę terapeutyczną uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych, organizowanych w kraju i poza jego granicami. Obecnie doskonali swoje umiejętności w ramach 5-letnich studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON. W 2017 roku został laureatem VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.
Cechują go zapał, dobra energia i duże zaangażowanie w drodze do wspólnego celu – zdrowia i dobrego samopoczucia pacjenta. W czasie wolnym lubi grać w padla oraz podróżować.