KONTAKT
Implantologia- najnowocześniejsza metoda  na uzupełnienie braków w uzębieniu.

Implantologia- najnowocześniejsza metoda na uzupełnienie braków w uzębieniu.

Przyczyn utraty zębów może być bardzo wiele, w tym próchnica, choroby dziąseł czy urazy. Braki w uzębieniu i postępująca utrata kości powodują zmiany w rysach twarzy, co rzutuje nie tylko na estetykę, ale i na nasze zdrowie. Powikłania , które mogą wystąpić wskutek utraty zęba to także postępujące przechylanie zębów sąsiadujących z ubytkiem, ich wypychanie czy ścieranie, dlatego też jakiekolwiek braki zębowe wskazuje się do natychmiastowego odbudowania. Najczęstszym rozwiązaniem są protezy, jednak źle dopasowane i nieprawidłowo użytkowane mogą doprowadzić do szeregu innych problemów, takich jak podrażniona jama ustna, trudności w mówieniu i uśmiechaniu. Dyskomfort związany z lękiem przed wypadnięciem protezy w obecności innych osób, rezygnacja z ulubionych potraw czy skrępowanie podczas rozmowy znacząco obniżają jakość życia. Implant jako substytut naturalnego korzenia zęba pozwala na całkowite odtworzenie funkcji żucia, poprawę komfortu i eliminację niewygody, jaką można często odczuć używając protez ruchomych.

Co to jest implant?

Implant to sztuczny korzeń, który zostaje wprowadzony w miejsce po usuniętym lub utraconym wcześniej korzeniu naturalnym. Ma on wielkość kilku milimetrów. Materiałem, z którego jest wykonany jest tytan lub cyrkon. Metale te wykazują wysoką zgodność biologiczną, są nietoksyczne, niealergizujące co sprawia, że wprowadzony implant jest dobrze tolerowany przez organizm i nierozpoznawalny jako ciało obce. Zarówno tytan jak i cyrkon gwarantują osteointegrację, czyli funkcjonalne i strukturalne połączenie kości z powierzchnią wszczepu. Uzupełnienie może dotyczyć pojedynczych zębów jak i całego uzupełnienia.

Na czym polega wszczepienie implantu?

Implantacja przebiega w 3 etapach:

  1. Planowanie
  2. Wprowadzenie implantu
  3. Ostateczna odbudowa

Etap pierwszy – planowanie

Specjalista podczas wizyty ocenia ogólny stan zdrowia, a także przeprowadza dokładną analizę warunków w jamie ustnej, stanu uzębienia, oraz stanu tkanek miękkich. Konieczna jest diagnostyka radiologiczna, czyli wykonanie zdjęcia pantomograficznego oraz za pomocą tomografii komputerowej, które zobrazują stan istniejącej tkanki kostnej i pozwolą na ocenę jej ilości i jakości. Na podstawie wyników badań lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta dobiera najlepszy wariant leczenia. Właściwe zaplanowanie i wybór implantu o odpowiednich parametrach to najistotniejsze czynniki, które mają wpływ na sukces leczenia.

Etap drugi – wprowadzenie implantu.

W drugim etapie w kości szczęki lub żuchwy zostaje wytworzony otwór, w którym następnie umieszcza się implant zębowy. Zabieg trwa 30-60 minut i jest w pełni bezbolesny dzięki zastosowaniu znieczulenia. Po zabiegu pacjent otrzymuje od lekarza zalecenia odnośnie dalszego postępowania.

Etap trzeci – ostateczna odbudowa.

Na wszczepionym implancie montowana jest następnie ostateczna odbudowa np. korona porcelanowa lub ceramiczna, czy też most, których kolor możemy dopasować do naszego naturalnego uzębienia, dzięki czemu nowoczesny implant wygląda jak prawdziwy ząb pacjenta. Odbudowę protetyczną wykonuje się przeważnie w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy od zabiegu implantacji. W niektórych przypadkach możliwe jest wszczepienie implantu i założenie ostatecznej odbudowy nawet podczas jednej wizyty.

A co w przypadku bezzębia?

W przypadku całkowitego braku zębów najczęściej stosowaną metodą leczenia jest proteza całkowita. Niestety tego typu uzupełnienie osiadając na błonie śluzowej i kości powoduje stopniowy jej zanik, co w przyszłości może uniemożliwić wykonanie i użytkowanie kolejnej protezy. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie protezy mocowanej za pomocą specjalnych elementów na implantach wszczepionych w kość. Problem spadania protezy i zaniku kości zostaje w ten sposób całkowicie wyeliminowany. Pełny zestaw zębów od środka podtrzymujących wargi oraz policzki, a także wystarczająca ilość kości zapobiegają zmianom w rysach twarzy, które na skutek braków w uzębieniu mogą przybierać starczy wygląd.

Co to jest sterowana regeneracja kości i kiedy się ją stosuje?

W przeszłości najczęstszym utrudnieniem przy wprowadzaniu implantu, które ograniczało lub uniemożliwiało zabieg, była zbyt mała ilość kości. Obecnie można tkankę kostną odtworzyć za pomocą nowoczesnej technologii takiej jak zabieg sterowanej regeneracji kości. Polega on na zwiększeniu jej powierzchni poprzez wprowadzenie pod błonę śluzową specjalnego materiału zastępczego. Po paru miesiącach preparat ulega przebudowanie na pełnowartościową tkankę kostną pacjenta.

Leczenie za pomocą implantów to długofalowa inwestycja w zdrowie i komfort życia.