KONTAKT

Logopeda Warszawa

Logopeda Warszawa

Pomówimy o mowie? Chcesz mówić czysto i wyraźnie?


Popraw artykulację i skoryguj wady wymowy. Zapisz się do logopedy w Dental Fraternity.

Logopeda Warszawa

Pomówimy o mowie? Chcesz mówić czysto i wyraźnie?


Popraw artykulację i skoryguj wady wymowy. Zapisz się do logopedy w Dental Fraternity.

PRZEWIŃ I DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻEMY ODMIENIĆ TWOJE ŻYCIE

Logopedia w Dental Fraternity

Niepoprawna artykulacja i niewyraźne mówienie ma swoje źródło w niewłaściwej pamięci mięśniowej języka i jego ułożeniu w jamie ustnej. Za pomocą regularnych ćwiczeń z logopedą wadę udaje się skorygować, a w rezultacie wrócić do czystej i wyraźnej wymowy wszystkich głosek.

Wizyta dziecka u logopedy

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA W DENTAL FRATERNITY

Przełykanie jest odruchowe i wykonujemy tę czynność od 1000 do 2000 razy dziennie. Niewłaściwa pozycja języka w jego trakcie powoduje nacisk na zęby i zaburzenia miofunkcjonalne. Ta z pozoru drobna rzecz udowadnia sens powiedzenia o “kropli drążącej skałę” – w obszarze naszego narządu mowy.
Następuje wówczas  deformacja szczęki, niekorzystne napięcia mięśni twarzoczaszki i w konsekwencji – wady wymowy.
Żeby odwrócić ten proces należy rozpocząć terapię miofunkcjonalną prowadzoną przez lekarza logopedę, który zaleca odpowiedni zestaw ćwiczeń. Wykonuje go podczas wizyty pacjenta, a ten odtwarza go później w domu.
Dzięki temu pozycja spoczynkowa języka na powrót staje się prawidłowa (tj. język dotyka podniebienia w czasie spoczynku), usta są zamknięte, oddychanie następuje przez nos, a język poprawnie tłoczy płyny i pokarm w głąb gardła.
Najbardziej pożądanym efektem terapii jest optymalne działanie aparatu mowy, właściwa artykulacja i wymowa wszystkich zgłosek.

Zalety rozwiązania

rozwiązanie problemów z artykulacją i niewyraźną wymową; poprawne ustawienie szczęki; zredukowanie problemów ze stawami skroniowo – żuchwowymi; wypracowanie prawidłowego sposobu przełykania; rozwiązanie problemów postawy ciała oraz oddychania

TERAZ TWÓJ RUCH!

Opiekun pacjenta w Dental Fraternity

Zadzwoń i umów się na konsultację, podczas której dowiesz się, co możemy dla Ciebie zrobić. Pamiętaj – nowy uśmiech potrafi zmienić całe życie!

Wybierz klinikę i poznaj
najlepszych stomatologów w Warszawie

FAQ

Jak kształtują się ceny wyżej wymienionych usług?

Koszt pierwszej konsultacji z terpaią miofunkcjonalną (60 min) to 250 zł. Wizyty kontrolne z terapią miofunkcjonalną kosztują 200 zł.

Dla kogo przeznaczona jest terapia miofunkcjonalna?

Dla osób u których obserwuje się: otwarte usta, oddychanie przez usta, pogrubioną i zaczerwienioną wargę dolną, wilgotną wargę dolną, ślinę w kącikach ust, język w pozycji spoczynkowej napierający na zęby albo leżący między zębami, zaburzenia artykulacji, często przy realizacji głosek /s/, /sz/ oraz /t, d, n, l/; słabo wyrażoną mimikę twarzy, problemy z postawą, rehabilitację po zabiegach ortodontycznych, stomatologicznych, chirurgicznych i implantologicznych.

Jakie są możliwe następstwa nieleczonego zaburzenia miofunkcjonalnego?

- Stałe problemy z artykulacją lub/oraz niewyraźna wymowa
- Złe ustawienie szczęk i zębów (np. mocno wystające zęby przednie, zgryz krzyżowy, zgryz otwarty, etc.)
- Problemy ze stawami skroniowo – żuchwowymi
- Paradontoza na skutek ucisku i parcia języka na dziąsła.

Czy praca języka ma związek z wadą zgryzu?

Tak, logopedzi uważają język za “pierwszy aparat ortodontyczny”. Jeśli język nieprawidłowo realizuje funkcje w jamie ustnej, jak np. przełykanie, może spowodować wadę zgryzu. Dlatego bardzo ważnym jest, aby pojawić się u logopedy przed leczeniem ortodontycznym, gdyż "nieustawiony" język po zakończonym leczeniu może powodować nawrót wady.

Dlaczego nie mówię głoski R?

Jedną z przyczyn rotacyzmu może być skrócone wędzidełko języka. Należy wtedy dokonać diagnozy i ocenić w jakim stopniu skrócenie wpływa na artykulację i realizowanie innych funkcji w jamie ustnej.

Jaka jest prawidłowa pozycja języka w stanie spoczynku?

O prawidłowej pozycji spoczynkowej języka mówimy gdy jego środkowa i przednia część jest uniesiona ku górze oraz przylega do wałka dziąsłowego i podniebienia twardego. Zewnętrzne krawędzie języka powinny przylegać do wewnętrznej strony łuku dziąsłowego.

Czym zajmuje się logopedia?

Celem terapii miofunkcjonalnej jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, zamknięcie ust i prawidłowe połykanie. Uzyskuje się to dzięki odpowiednim ćwiczeniom mięśni języka, warg oraz całego ciała, wykonywanym systematycznie pod kontrolą terapeuty oraz kontynuowanym w domu.

Jak wygląda leczenie i terapia u logopedy?

Terapia miofunkcjonalna pomaga skorygować nieprawidłową pracę mięśni aparatu artykulacyjnego, a jej działanie opiera się na sześciu blokach ćwiczeń: ZAP, LAP, ćwiczenia ciała, ćwiczenia języka, ćwiczenia zasysania, ćwiczenia połykania. W pierwszej kolejności wprowadzane są ćwiczenia języka i warg przez co uzyskuje się ich właściwe napięcie mięśniowe, ruchomość i umiejscowienie w jamie ustnej. Dopiero gdy wspomniane zdolności zostaną utrwalone, przechodzi się do ćwiczeń zasysania i połykania. Oprócz wspomnianych etapów ćwiczeń, wprowadza się równolegle ćwiczenia całego ciała. Momentem zakończenia terapii powinno być skuteczne zautomatyzowanie nowych, prawidłowych umiejętności oraz stosowanie ich w życiu codziennym.
Efektami terapii miofunkcjonalnej są prawidłowa praca mięśni ustno-twarzowych, usprawnianie języka, warg, policzków, usprawnianie zdolności prawidłowego połykania i oddychania, aż wreszcie zniwelowanie wad wymowy

Co zawiera ocena logopedyczna aparatu mowy u dzieci i dorosłych?

Diagnoza logopedyczna to działanie zmierzające do rozpoznania wady lub zaburzenia mowy, które ocenia się na podstawie analizy stanu badanego, uzyskanej za pomocą dostępnych metod badań. Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej. Diagnoza logopedyczna obejmuje:
- rozpoznanie zaburzenia
- wskazania terapeutyczne
- prognozowanie

Logopeda a leczenie ortodontyczne — dlaczego warto je łączyć?

Terapia logopedyczna ułatwia leczenie ortodontyczne, może skracać czas jego trwania i jest pomocna w zapobieganiu nawrotom wady zgryzu. Powinna mieć charakter indywidualny, różnić się w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia wady wymowy, rodzaju i stopnia nasilenia wady zgryzu, możliwości usunięcia bądź zmniejszenia dysfunkcji, parafunkcji czy też dodatkowych nieprawidłowości anatomicznych. W przypadku występowania nabytej wady zgryzu usunięcie lub zmniejszenie wady wymowy spowoduje efektywniejsze leczenie ortodontyczne.